emobio = elektromobilność

W co inwestujemy

Usługi i oprogramowanie w sektorze e-mobilności dla samochodów elektrycznych.


Usługi,produkty i oprogramowanie w sektorze e-mobilności konsumenckiej (np. rowery
elektryczne i infrastruktura).


Technologie wspierające e-mobilność (np. recycling baterii).


Technologie i oprogramowanie do zarządzania elementami rozwiązań e-mobilności w ich
pełnym cyklu życia (np. zarządzanie bateriami).


Technologie, produkty i oprogramowanie dla szeroko rozumianych zastosowań z zakresu
shared-economy (bez ograniczenia do obszaru e-mobilności).


Technologie, produkty i oprogramowanie wspierające efektywność energetyczną i
wykorzystanie energii odnawialnej.


Technologie, produkty i oprogramowanie wspierające tworzenie usług dodanych i
komplementarnych do sektorów wskazanych w punktach powyżej.


Technologie, produkty i oprogramowanie wspierające usługi świadczone w sposób
rozproszony i społecznościowy (np. „społecznościowe” ładowanie baterii).


E-mobilność

E-mobilność to nie jedynie pojazdy elektryczne, które już obecnie dostarczane są przez wiodących producentów międzynarodowych, ale w szczególności systemy zasilania i ładowania, systemy i technologie zapewniające np. obsługę całego cyklu życia baterii lub usługi, czy wspierające wykorzystanie samochodów, rowerów itp. w nowych modelach biznesowych, np. share ecenomy.

Fundusz nie będzie konkurował w mianstreamie, który zarezerwują raczej projekty rządowe i duże koncerny, ale skupi się na rozwiązaniach wspierających oraz uzupełniających, a także adresujących nowe, dotąd nieistniejące potrzeby.

E-mobilność to jedynie element znacznie szerszego obszaru związanego z efektywnością energetyczną lub wręcz całkowicie nowatorskim podejściem do zarządzania wykorzystaniem dóbr materialnych i zasobów ludzkich (np. model shared-economy).

Obszar ten posiada potencjał generowania potrzeb i usług całkowicie nowych i dotąd niewystępujących, których szybka identyfikacji i zaspokojenie gwarantuje uzyskiwanie wysokich zwrotów z inwestycji.


Zespół

Zespół, poza doświadczeniem inwestycyjnym, posiada również silne kompetencje techniczne. W strategii funduszu przewidziano więc, iż około 20% stanowić będą projekty własne (tzw. start-up approach), inicjowane przez Kluczowy Personel w oparciu o ciągły monitoring rynku i jego potrzeb, dla których fundusz poszukiwał będzie zespołów wykonawczych, oferując im udziały i opcje menadżerskie.

Atutem Zespołu są wykształcenie techniczne i rozległe relacje w środowisku naukowym, gdzie od przeszło 5 lat pełnią role osób odpowiedzialnych za komercjalizacje wyników badań. Ze względu na dużą liczbę powstających obecnie funduszy seed kompetencje te będą kluczowe dla wyników Funduszu BridgeAlfa.

Krzysztof Malicki

...

Damian Kuźniewski

...

Michał Szymański

...

Wojciech Kąkol

...


Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BridgeAlfa.