Krzysztof Malicki

Posiada umiejętności zarządcze zdobyte:


Podczas pracy w latach 1999-2003 w zespole ds. inwestycji kapitałowych PROKOM Software S.A., gdzie kończąc pracę pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za grupę PROKOM Internet S.A. (spółkę pełniącą rolę CVC), w skład której wchodziło kilkadziesiąt spółek realizujących innowacyjne projektu w branży internetowej. W tym okresie planował i prowadził samodzielnie oraz w 2-3 osobowych zespołach około 20 transakcji M&A (doświadczenie transakcyjne). Dodatkowo odpowiadając za proces budowania wartości spółek portfelowych pełnił funkcje:

CEO w spółce NET Technology S.A.,

CEO w spółce Safe Computing sp. z o.o.,

doradcy zarządu w spółce The Polish Group S.A.,

doradcy zarządu w spółce INCENTI S.A. (dzisiaj Asseco Business Solutions S.A.) (doświadczenie przedsiębiorcze).


W 2003 roku założył spółkę Grupę Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego sp. z o.o., w której objął 50% udziałów.


W 2005 roku powołał do życia spółkę INOTEL S.A., w której GDFI objęło 33%
udziałów. W spółce INOTEL S.A. pełnił rolę wiceprezesa zarządu i CEO odpowiedzialnego za stworzenie platformy telekomunikacyjnej i inwestycje w sieć własną.


W latach 2005-2006 INOTEL pozyskał kolejnych inwestorów prywatnych, sukcesywnie podnosząc kapitał i budując sieci własne.


W 2006 roku dokonał wyjścia z INOTEL S.A. i za uzyskane środki powołał do życia spółkę DATERA sp. z o.o., w której objął prywatnie 50% udziałów.

Spółka DATERA stanowiła wehikuł inwestycyjny, z którego między innymi wydzielony został operator telekomunikacyjny FreecoNet S.A., który z kolei w 2011 roku, dysponując ponad 100 osobowym zespołem i obsługując kilkadziesiąt tysięcy klientów zadebiutował na New Connect pod nazwą AITON Caldwell S.A..

Dla spółki pozyskiwał kolejne rundy finansowania pełniąc funkcję prezesa zarządu, a później przewodniczącego rady nadzorczej. Najważniejsze z tych rund to pozyskanie 1,5 mln PLN inwestycji od inwestorów prywatnych w 2007 roku, pozyskanie 3 mln PLN inwestycji od Grupy O2 w 2010 roku oraz wejście na NewConnect w 2011 roku.


W latach 2009-2010 prowadził konsolidację rynku VoIP, w czasie której prowadził procesy due diligence oraz konsolidacji około 30 małych operatorów VoIP przejmowanych głównie od NETIA S.A. i MEDIATEL S.A..

AITON Caldwell S.A. praktycznie od początku istnienia na NewConnect generuje stabilny wynik finansowy i od 4 lat wypłaca dywidendę na jednym z najwyższych poziomów procentowych na rynku (ok. 10% wartości akcji rocznie). Krzysztof Malicki posiada obecnie około 25% akcji spółki i jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki.


Począwszy od 2011 roku Krzysztof Malicki pełni funkcję Pełnomocnika Rektora Politechniki Gdańskiej ds. Komercjalizacji wyników badań naukowych, a od 2013 roku również prezesa
zarządu spółki celowej Politechniki Gdańskiej EXCENTO sp. z o.o.