Michał Szymański

Posiada umiejętności zarządcze zdobyte:


W latach 1999-2005 w dziale R&D Lufthansa System, gdzie pracował m.in. jako kierownik projektu.


W 2001 pełnił funkcję kierownika projektu B+R dla ING Bank Śląski. Celem projektu było przygotowanie systemu do generacji obligatoryjnych raportów dla NBP. Do jego obowiązków należało opracowanie architektury systemu, wdrożenie procesu wytwarzania oprogramowania i zarządzanie czteroosobowym zespołem. Projekt został zrealizowany z sukcesem, a system do dziś jest wykorzystany przez ING.


W latach 2005-2007 pracował jako kierownik projektów w dziale IT banku GE Money (aktualnie Alior Bank). Nadzorował około 10 projektów powiązanych z systemami sprzedażowymi. Do jego obowiązków należała m.in. ocena techniczna projektów w fazie PoP i PoC.


W 2007 został zatrudniony w AITON Caldwell S.A. jako Dyrektor Techniczny Rozwiązań Operatorskich. W ramach prac w dziale R&D był odpowiedzialny za stronę techniczną największego projektu spółki - stworzenie platformy telekomunikacyjnej FCN. W ramach prac nadzorował szereg projektów B+R dofinansowanych ze środków publicznych i prywatnych na etapie PoP i PoC, w tym projekt wykrywania nadużyć i integracji TTS (IVONA). Stworzony system po dwóch latach działalności spółki obsługiwał 50 tysięcy użytkowników. System został wdrożony w VECTRA S.A. oraz w Rumunii i Stanach Zjednoczonych.


W latach 2015-2016 pracował na stanowisku kierownika projektu w firmie Apator Telemetria, w której między innymi był odpowiedzialny za przeprowadzenie technicznego due diligence i uruchomienie programu naprawczego dla systemu odczytowego Metis instalowanego w chmurze.