Wojciech Kąkol

Posiada umiejętności zarządcze zdobyte:


W latach 2010-2012 i ponownie od 2016 r. pełniąc funkcję prezes zarządu spółki Walkin, która jest pierwszą w Polsce spółka typu start up venture zajmującą się komercjalizacja wyników badań naukowych o charakterze innowacji przełomowych i potencjale globalnym.


W latach 2012-2013 był prezesem zarządu spółki Energa Innowacje sp. z o.o.


W latach 2009-2010 był prezesem zarządu spółki Arteria S.A.


Pełnił też szereg funkcji dyrektorskich i kierowniczych związanych z rozwojem biznesu i
sprzedażą.